Pod koniec roku 2020 opublikowane zostały "Szczegółowe zasady przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów".

Materiał podlega dystrybucji za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem stosowania w poszczególnych powiatach.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dostęp do prezentacji z wideokonferencji, prezentującej Zasady, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku.