W dniach 5-7 września 2017 r. w Wojanowie k. Jeleniej Góry odbyły się warsztaty terenowe nt. „60 - lecie Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów na terenie Powiatu Jeleniogórskiego”. Organizatorami tego spotkania byli: Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska UP we Wrocławiu, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG - PIB i Powiat Jeleniogórski.
   W roku 1957, kilka miesięcy po ukazaniu się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. W sprawie klasyfikacji gruntów, na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, jako jednego z pierwszych w kraju, rozpoczęto powszechną klasyfikację. Klasyfikacja bonitacyjna miała ogromne znaczenie dla państwa, ponieważ umożliwiała założenie ewidencji gruntów i budynków, z określeniem klas gruntów i użytków, dla rolnictwa gdyż dostarczała informacji związanych z prowadzeniem produkcji rolnej oraz dla nauki, ponieważ dostarczyła materiałów na temat zmienności gleb naszego kraju.
   W części referatowej warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z charakterystyką powiatu jeleniogórskiego, którą przedstawiła Aleksandra Mucharska, geodeta powiatowy, powiatu jeleniogórskiego. Charakterystykę pokrywy glebowej powiatu jeleniogórskiego przedstawił Dariusz Gregoliński wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów. O historii i zmianach w tabeli klas gruntów mówiła dr Bożena Smreczak z IUNG - PIB, a o propozycjach zmian w tabeli klas gruntów, uwzględniających aktualnie obowiązujące zasady klasyfikacji gleb, mówił prof. dr hab. Cezary Kabała z UP we Wrocławiu.
   Najważniejszą częścią warsztatów była część terenowa i dyskusja przy profilach glebowych, w trakcie której wymieniano poglądy dotyczące zasad klasyfikacji bonitacyjnej gleb górskich oraz możliwości wdrożenia do tabeli klas gruntów nowego podziału uziarnienia i 5 wydania Systematyki gleb Polski Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Mówiono o sprawach ważnych i trudnych dotyczących klasyfikacji bonitacyjnej i nowoczesnego gleboznawstwa. Wyrażono również potrzebę kolejnych tego typu spotkań w innych regionach kraju.
   W warsztatach uczestniczyły 43 osoby, w tym klasyfikatorzy i naukowcy oraz pracownicy administracji publicznej; rządowej i samorządowej, zaproszeni goście.

Czarna Ziemia
Październik 2017
Nr 22