W dniach 25-27 czerwca 2018r. w Grajowie koło Wieliczki odbyła się konferencja połączona z warsztatami terenowymi nt. „Problemów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach podgórskich. na przykładzie Powiatu Wielickiego”. Konferencja i warsztaty były organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów, we współpracy z Komisją Oceny Gleb i ich Użytkowania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zakładem Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zakładem Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG – PIB w Puławach.

   W okolicy Wieliczki przeważają gleby dobrej i średniej jakości, klas bonitacyjnych od I do IIIb. Gleby należą do kompleksów o wysokiej przydatności rolniczej tj. 1, 2 i 10. W pokrywie glebowej pod względem typologicznym największe powierzchnie zajmują gleby brunatne, mady i gleby płowe.

   Sąsiedztwo Krakowa powoduje, że w okolicach Wieliczki rozwija się budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe intensywnie wkraczając na grunty cenne pod względem przydatności rolniczej, dlatego na terenie powiatu powierzchnia gruntów wyłączanych z produkcji rolnej wzrasta z każdym rokiem.

   Zagadnienia prawne gleboznawczej klasyfikacji gruntów omówili między innymi: Prezes PSKG Adolf Jankowski, Robert Kowalczyk Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr hab. inż. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

   Obradom towarzyszyły dwie sesje referatowo-dyskusyjne poświęcone między innymi, charakterystyce pokrywy glebowej obszaru części Pogórza Wielickiego, którą przedstawił dr hab. inż. Tomasz Zaleski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

   W części terenowej zaprezentowano przykładowe profile gleb występujących na obszarze Powiatu Wielickiego wraz z ich klasyfikacją bonitacyjną. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się profilami gleb sklasyfikowanymi jako grunty orne klas I, II i IIIb. Przedstawiono również problematykę dotyczącą klasyfikacji gruntów zdegradowanych w wyniku osuwisk. W warsztatach uczestniczyły 57 osoby, w tym klasyfikatorzy, pracownicy z różnych instytucji naukowych oraz przedstawiciele administracji publicznej; rządowej i samorządowej, zaproszeni goście. Obradom i sesji terenowej towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów na temat sytuacji prawnej w zakresie klasyfikacji bonitacyjnej i zasad klasyfikacji różnych kategorii użytków rolnych. Zwracano również uwagę na potrzebę uzupełnienia tabeli klas gruntów o przykłady nowych opisów gleb oraz przygotowania podręcznika dla praktyki, przypominającego zasady identyfikacji typów gleb oraz oznaczeń poziomów genetycznych w klasyfikacji bonitacyjnej.

Czarna Ziemia
Sierpień 2018
Nr 25