Walne Zebranie Członków PSKG

Dodano 1.7.2019

 

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów, zgodnie z pkt. 40 Statutu PSKG, uprzejmie zapraszam na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów.

 

Miejsce Walnego Zebrania

Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG Puławy, al. Królewska 17, 24-100 Puławy

sala nr 1

 

Termin

28 września 2019 roku, godzina 11.00

 

Ramowy program Walnego Zebrania

28 września 2019 r. (sobota)

11.00 - 14.30

Pierwszy termin Walnego Zebrania.

11.30 - 14.30

Drugi termin Walnego Zebrania.

14.30 - 15.30

Obiad

(sala nr 3 Centrum Szkoleniowo-Kongresowego IUNG Puławy)

15.30 - 18.00

Cześć szkoleniowo – prezentacyjna, dyskusja, wolne wnioski

(sala nr 1 Centrum Szkoleniowo-Kongresowego IUNG Puławy)

18.00

Zakończenie Walnego Zebrania

19.00 - 01.00

Spotkanie towarzyskie

(Restauracja Kameralna, ul. Kochanowskiego 8, 24-10 Puławy).

 

Informacja o spotkaniu towarzyskim

            Osoby, które jeszcze nie zadeklarowały chęci wzięcia udziału w spotkaniu towarzyskim, a chciałyby w nim uczestniczyć mogą zgłosić swój udział do dnia 19.09.2019 r. (termin ostateczny !!!). Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres e-mail: gregolinski@op.pl   

 

Informacja o zakwaterowaniu

            Osoby biorące udział w Walnym Zebraniu mogą skorzystać we własnym zakresie z następujących noclegów:

 • Hotel Izabella, ul. Lubelska 1, 24100 Puławy, tel. 81 866 30 41/42, www.izabella.pl
 • Bursa Szkolna – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul Norwida 8A, 24100 Puławy, tel. 81 886 37 05, www.rcku.pulawy.pl
 • Restauracja Kameralna, ul. Kochanowskiego 8, 2410 Puławy, tel. 502 715 666, 81 886 36 23 www.kameralnapulawy.pl
 • inne lokalizacje wybrane przez Uczestników

Przy zamawianiu noclegów proszę powołać się na hasło: Zebranie PSKG oraz IUNG Puławy.

Informujemy, że Hotel IUNG oraz Restauracja Sybilla są nieczynne.

 

Planowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
 3. Przyjęcie porządku dziennego zebrania
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019
 8. Sprawozdanie Skarbnika na temat gospodarki finansowej Stowarzyszenia za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi PSKG
 12. Wybory Członków Zarządu PSKG oraz Komisji Rewizyjnej PSKG
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 14. Dyskusja nad działalnością PSKG w kadencji 2019-2023
 15. Odczytanie i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej z Walnego Zebrania Członków
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad

 

/Prezes PSKG - Dariusz Gregoliński/