Walne Zebranie Członków PSKG

Dodano 24.11.2019

W dniu 28 września 2019 r., w Puławach, odbyło się walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Klasyfikatorów Gruntów.
W zebraniu uczestniczyło 36 osób - członków Stowarzyszenia.
Prezes - kol. Dariusz Gregoliński - przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a następnie swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik - kol. Waldemar Sołek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - kol. Maciej Małysiak.
Krótkie ale owocne obrady doporowadziły do uchwalenia absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz powołania nowego zarządu w składzie:
- Dariusz Gregoliński - prezes
- Franciszek Woch - wiceprezes
- Piotr Bartmiński - wiceprezes
- Daniel Ochman - skarbnik
- Jacek Niedźwiecki - sekretarz
- Katarzyna Szyniec - członek
- Wiesław Potrapeluk - członek
Powołano równiez Komisję Rewizyjną:
- Maciej Małysiak  - przewodniczący
- Wiktoria Wróblewska  - członek
- Sławomir Gomułka  -członek 
- Adam Kościsz  - członek
Po zakończeniu zebrania i wspólnym obiedzie, nastąpiła część referatowo-prezentacyjna.
- Kol. Bożena Smreczak przedstawiła prezentację na temat historii Stowarzyszenia i jego działania w początkowym okresie aktywności.
- Kol. Piotr Bartmiński zaprezentował podstawy techniki przeprowadzania prac klasyfikacyjnych w terenie.
- p. Robert Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił informację o prowadzonych pracach legislacyjnych dotyczących uprawnień do prowadzenia klasyfikacji.
W sekcji "Materiały" zamieszczono protokół z Zebrania Walnego.